ROBOTVERKSTAD FÖR UNGA

Våra workshops

På en lägre nivå bygger vi färdiga byggsatser eller LEGO-robotar enligt instruktioner och på den mer avancerade nivån bygger vi upp egna robotar från grunden genom att löda och skruva ihop elektriska komponenter, styrenheter och sensorer på olika chassin.

Vi lär oss programmera robotar på olika sätt, och yngre deltagare utforskar grunderna i programmering med enklare programmerbara robotar, lekar och övningar. Med hjälp av robotar blir det lättare att förstå och roligare att lära sig programmering. Programmeringsspråk vi kan lära oss är allt från Blockly och Scratch till Python och Arduino C.

Det kommer inom kort att vara normalt att AI kör våra bilar, hjälper läkare att behandla sjukdomar och nästan allt annat. Det är viktigt att alla är medvetna om hur vår värld fungerar. Det bästa sättet att förstå möjligheterna och riskerna är att kunna bygga med denna teknologin själva. Och dessutom är det väldigt spännande och kul att utforska vad man kan göra med artificiell intelligens!

Nästa workshop

Inga Evenemang

Är du mellan 4 och 18?

Våra workshops är helt gratis och du kan boka en plats online inför besöket på en våra workshops i Kvarnbyn. Barn under 10 år måste komma i vuxens sällskap. Är du äldre än 18, lite teknisk och vill hjälpa andra? Då är du välkommen också!

Vi tror att det bästa sättet att lära sig att programmera är att göra resultatet av programmeringen mindre abstrakt och mer roligt.

Målet med projektet är att Göteborgsområdet och speciellt Mölndal ska bli det nya Silicon Valley inom robotik, programmering, artificiell intelligens och maskininlärning. En möjlighet för barn och ungdomar att tidigt få utlopp för sin kreativitet, utbyta idéer och samarbeta med andra är en förutsättning för detta.

Vanliga frågor

Det korta svaret: För att det är kul, för att förstå världen omkring oss, för att bli bra på att lösa problem och för att det kan ge fördelar senare i livet.

Veckopengen har skrivit en artikel som svarar utförligt på frågan.

Företag och andra organisationer som tycker det är bra att barn och ungdomar får en möjlighet att lära sig om robotar och programmering stödjer projektet med pengar till bland annat utrustning och lokal. Handledarna hjälper till utan lön för att de tycker att det är kul och viktigt.

Vi vill undvika att ta ut en avgift av deltagarna själva eller deras föräldrar. Det är för att vi tycker att de som gynnas mest av projektet och har god ekonomi ska vara de som betalar för det. Ja, vi tror att företag och det offentliga är de som har störst nytta av att vi satsar på att barn och ungdomar får en möjlighet att utforska programmering och artificiell intelligens. Vi tycker också inte att ekonomiska förutsättningar, utan intresse ska vara det som avgör vem som har möjlighet att delta. Om ni som föräldrar ändå känner att ni har möjlighet och vilja att bidra ekonomiskt är ni givetvis också välkomna att göra det!

Du kan komma utan några egna prylar. Men om du har en egen bärbar dator eller surfplatta som du brukar använda, kan den hjälpa dig på många sätt. Då behöver du inte använda en enhet som du inte är bekant med.

Det skolan lär ut om programmering är självklart viktigt och bra. Men ofta finns det inte mycket tid att leka med och bygga robotar fritt som vi gör i Robotkvarnen. Vi tror att våra workshops gör det lättare att lära sig programmering även i skolan och vi är fria att använda lite andra arbetssätt än i skolan. Robotkvarnens workshops är alltså ett komplement (en extra hjälp) till grundskolans utbildning.

Va?! Det är ju klart, varför skulle inte tjejer kunna det? Det där är bara trams. Men tyvärr är det fortfarande så att de flesta som jobbar med programmering är killar. Robotkvarnen vill vara med och bryta den trenden och vi hoppas att ni tjejer som deltar ska få upp ögonen för programmering, robotik och artificiell intelligens.

Kontakta oss gärna och berätta var du bor och vilken tid som skulle passa dig. Det är inte säkert att vi kan hjälpa dig just nu, men det underlättar för oss att planera verksamheten i framtiden. När projektet blir större och får mer stöd kan det finnas bättre möjligheter att erbjuda fler en tid och plats som passar.

Insamlingsmål

50% av målet uppnått
Vi har samlat ihop 2 510 kr.  av totalt 5 000 kr.  som vi behöver för att kunna hålla regelbundna workshops med upp till 10 deltagare! Pengarna ska gå bl.a. till inköp av 2 st. Edison-robotar och tillbehör, 3 st. Raspberry Pi 3 B med tillbehör, 1 st. Codey Rocky och 1 st. mBot.

Du bidrar även till

Du kan också Swisha ditt bidrag!

Denna metod passar bäst för anonyma bidrag från privatpersoner. Om du vill att vi lägger till din organisation som bidragsgivare på webbsidan rekommenderar vi att du ger ditt bidrag via bidragssidan. Swisha till numret nedan eller skanna QR-koden i Swish-appen på din smartphone. Skriv ”Bidrag till Robotkvarnen” som meddelande. Mottagare är Designera som administrerar projektet. Hela bidraget går till verksamheten.

123 387 96 65

Swisha ditt bidrag till Robotkvarnen

Vi satsar på framtiden!

De här organisationerna bidrar till projektet Robotkvarnen