Bidra till Robotkvarnen

Fördelar med att bidra till projektet

Varför ska jag bry mig?

Bra för ert varumärke

Ert varumärke representerar väl framtidstro, innovation, modernitet och utveckling? Bevisa det genom att satsa på moderna områden som digital kompetens, programmering, robotik, AI och maskininlärning.

Framtida kompetens

Det råder stor brist på programmerare i Sverige och Europa. Det är inte många större företag som inte använder sig av IT i sin verksamhet och därför är beroende av att det finns arbetskraft inom den här sektorn även i framtiden. Vi kommer troligtvis se en allt större användning av robotar och artificiell intelligens i de flesta branscher.

Verkar för ökad medvetenhet

Världen står inför en snabb utveckling av artificiell intelligens och robotik. Den nya tekniken kommer att påverka oss alla lika mycket som den industriella revolutionen. Robotkvarnen verkar för ökad kunskap och medvetenhet kring AI, så att vi tillsammans kan förhindra eventuella negativa följder av de teknologiska framstegen.

Du bidrar även till

Bidra till utbildningsmateriel

Bidrag från 1000 kr får sin logga med länk till hemsidan på Robotkvarnens förstasida. Alla bidragsgivare listas på den här sidan. Vi sparar information om dina bidrag, så små regelbundna bidrag belönas med samma ära!

Insamlingsmål just nu

50% av målet uppnått
Vi har samlat ihop 2 510 kr.  av totalt 5 000 kr.  som vi behöver för att kunna hålla regelbundna workshops med upp till 10 deltagare! Pengarna ska gå bl.a. till inköp av 2 st. Edison-robotar och tillbehör, 3 st. Raspberry Pi 3 B med tillbehör, 1 st. Codey Rocky och 1 st. mBot.

 

 kr. 
Logga in på ditt konto (frivilligt)

Summa bidrag: 20 kr. 

Du kan också Swisha ditt bidrag!

Denna metod passar bäst för anonyma bidrag från privatpersoner. Om du vill att vi lägger till din organisation som bidragsgivare på webbsidan rekommenderar vi att du ger ditt bidrag via formuläret ovan. Swisha till numret nedan eller skanna QR-koden i Swish-appen på din smartphone. Skriv ”Bidrag till Robotkvarnen” som meddelande. Mottagare är Designera som administrerar projektet. Hela bidraget går till verksamheten.

123 387 96 65

Swisha ditt bidrag till Robotkvarnen

Svårt att bidra ekonomiskt?

Oroa dig inte. Det finns flera sätt att stödja projektet på utan att spendera en krona!

Vanliga frågor

Alla initiativ av det här slaget är bra, så vi har inget emot att ni bidrar till andra projekt! Man kanske kan tro att det finns många andra liknande verksamheter. Vi har letat och inte hittat någon verksamhet i Göteborgsområdet som anordnar regelbundna kostnadsfria workshops där robotar ingår. Meddela oss gärna om du hittar en!

Ja, absolut! Det kommer automatiskt en e-postbekräftelse med bifogat kvitto. Meddela oss om något inte skulle vara som det ska av någon anledning.

Nej, Robotkvarnen är inte en registrerad välgörenhetsorganisation, åtminstone inte i nuläget. Robotkvarnen är ett projekt som drivs av den enskilda firman Designera och inte som en egen organisation. Det är därför Designera som förvaltar bidraget och bokför det. Projektet är nystartat och har inte tillräckligt med verksamma till en eventuell styrelse, så vi har inte möjlighet att driva det som en förening just nu. Vi gör dock vårt bästa att vara så transparenta som möjligt. Bidragsgivare är välkomna att när som helst komma och granska våra kvitton och även besöka vår verksamhet.

Vi hoppas givetvis att ni inte ångrar ert bidrag och inser värdet av det, men skulle det vara så att ni inte är nöjda med hur verksamheten sköts eller om ni av andra skäl inte tycker det är värt att satsa på Robotkvarnens verksamhet, så kan vi ordna med en återbetalning. Vi sparar alla uppgifter om bidrag, så kontakta oss från den e-postadress ni använde för att ge bidraget och begär en återbetalning.

Vi vill undvika att ta ut en avgift av deltagarna själva eller deras föräldrar. Det är för att vi tycker att de som gynnas mest av projektet och har god ekonomi ska vara de som betalar för det. Ja, vi tror att företag och det offentliga är de som har störst nytta av att vi satsar på att barn och ungdomar får en möjlighet att utforska programmering och artificiell intelligens. Vi tycker också inte att ekonomiska förutsättningar, utan intresse ska vara det som avgör vem som har möjlighet att delta. Om ni som föräldrar ändå känner att ni har möjlighet och vilja att bidra ekonomiskt är ni givetvis också välkomna att göra det!

Designera är en liten och ganska nystartad enskild firma. För närvarande har Designera inte möjlighet att köpa in ofta ganska kostsam modern teknik som robotar och datorer för att täcka alla deltagares behov. Tanken är också att kvalitén på verksamheten kan bli bättre om den har stöd på bred front.

Givetivis, vi är alltid intresserade av att träffa er och diskutera samarbeten! Vi vill gärna gärna bolla idéer och få feedback också. Kontakta oss bara och säg vilken tid ni vill komma förbi! Kolla tider för workshops om ni vill se verksamheten.

95% av alla bidrag går till inköp av utbildningsmateriel som robotar, datorer, komponenter, reservdelar och batterier. Övriga 5% bidrar till rörliga kostnader för t.ex. transaktionskostnader, el och den här webbsidans drift. Vi sätter upp insamlingsmål då och då där vi anger vilken utrustning som är ligger närmast i tiden att investera i. Tanken är att vi ska ha en rik variation av plattformar som möjligt. Se nedan vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden.

Möjliga framtida inköp

pi-top

Denna laptop kan användas till att bygga en egen dator genom att kombinera olika moduler och en Raspberry Pi. Dessa kan vi använda för att koda, för att lära sig bygga en egen dator och utöka dess funktionalitet modulärt.

micro:bit

Detta är ett litet programmerbart kort, ungefär som en enklare version av Raspberry Pi, utvecklad för att på ett enkelt sätt bekanta sig med IoT (Internet of Things), robotik och programmering. Kan kopplas till ett stort antal moduler för att skapa nya användningsområden.

Fable

Ett modulsystem som kan användas för att enkelt skapa olika typer av robotar. Modulerna kan programmeras med Python eller Blockly, ett grafiskt blockbaserat programmeringsspråk.

Codey Rocky

En liten men avancerad robot som på ett roligt sätt introducerar AI, IoT och programmering för barn. Codey Rocky har funktionalitet för röstigenkänning, bildigenkänning och Deep Learning.

Raspberry Pi Vision Kit

En byggsats med Raspberry Pi Zero och kameramodul som gör att den kan ta bilder och video. Med denna modul kan vi ge "syn" till våra robotar och låta dem reagera på olika intryck via Googles Vision API.

Raspberry Pi Voice Kit

En byggsats för att skapa en modul med röstigenkänning och tal genom Google Assistant. Med denna modul kan vi skapa robotar som förutom att köra omkring också kan prata med oss. Kan vi styra dem med rösten?

Vi satsar på framtiden!

De här organisationerna bidrar till projektet Robotkvarnen