Robotblogg

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG)

6 smarta och enkla tjänster som förbättrar världen

År 2015 satte världens nationer upp ett ambitiöst men högst realistiskt mål att uppnå en hållbar global utveckling. Målen är 17 till antalet och ska vara uppfyllda till år 2030. Robotkvarnen och initiativtagarna WeLoveU Foundation stödjer målen för hållbar utveckling och strävar efter att bidra till att uppnå dem. Vi tror att innovation och hållbar…

Utvecklingsvägar för barn inom programmering

Vi introducerar utvecklingsvägar

För var och en av våra workshops presenterar vi en utvecklingsväg, ungefär som en tidslinje, med delmål eller nivåer som man kan se fram emot.

Kan vi förhindra klimatförändringarna

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna?

Ett av Robotkvarnens och WeLoveU Foundations mål är att verka för att att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi rekommenderar alla att lyssna på den här podcasten (på engelska) från Future of Life Institute, som tar upp en hotet från den globala uppvärmningen som mänskligheten står inför, och om och hur vi kan avvärja …

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna? Läs mer »

Robotkvarnens första robotworkshop

Robotkvarnen håller den första workshopen

Den 20:e september var det premiär för vår robotworkshop i Mölndal. Vi lärde känna roboten Edison och pratade lite om vad en robot är för nåt och hur en Edison fungerar.

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Många bilhandlare säljer hellre fossildrivet Enligt en artikel av The Guardian, som har sammanställt data från en EU-studie, är utsläppen av växthusgaser från en elbil eller en elhybrid endast cirka två tredjedelar av motsvarande utsläpp från en bil som går på fossilt bränsle. Detta gäller när elen som driver elbilen har producerats i ett oljekraftverk! …

Kan man möjligtvis köpa en elbil här? Läs mer »

Robotkvarnen kickar igång bakgrund

Designera kickar igång projektet Robotkvarnen

Robotkvarnen är ett initiativ av företaget Designera och International WeLoveU Foundation som startade sommaren 2018. Tanken är att erbjuda en möjlighet för alla barn i Göteborgsområdet möjlighet att lära sig bygga, programmera och använda robotar redan från en ung ålder. Från och med hösten 2018 ingår det i grundskolans läroplan att elever ska lära sig programmering redan i första …

Designera kickar igång projektet Robotkvarnen Läs mer »