Många bilhandlare säljer hellre fossildrivet

Enligt en artikel av The Guardian, som har sammanställt data från en EU-studie, är utsläppen av växthusgaser från en elbil eller en elhybrid endast cirka två tredjedelar av motsvarande utsläpp från en bil som går på fossilt bränsle. Detta gäller när elen som driver elbilen har producerats i ett oljekraftverk! Givetvis blir utsläppen ännu lägre om man kör en ren elbil med el från förnybar el. Det bästa alternativet är att köra elbilen med el från vindkraft eller solkraft, vilket inte ger några utsläpp av växthusgaser alls enligt artikeln.

I en annan undersökning av nature.com besökte man 82 bilhandlare i Nordeuropa och spelade rollen som kunder som var intresserade av att köpa elbil. Det visade sig att bilhandlare avledde eller avrådde den potentiella köparen från köp av elbil på olika sätt vid 126 av besöken. T.ex. försökte bilhandlaren övertala kunden att köpa en bensindriven bil istället, angav vilseledande eller felaktig information om elbilar eller undvek att informera om att företaget har elbilar till försäljning. Slutsatsen man drar är att en majoritet av bilhandlare hellre vill sälja fossildrivna bilar än elbilar. Detta menar man är ett hinder för spridningen av elbilsanvändningen.

Varför genomför vi det här initiativet?

Projektet Robotkvarnen arbetar bl.a. för att inspirera till kretsloppstänkande och klimatsmarta val. Vi tycker att de som har intresse av att köpa och köra eldriven bil givetvis ska få korrekt teknisk information och bli uppmuntrade att göra ett klimatsmart val istället för att bli avrådda från det. Det skulle gynna elbilsindustrin, utvecklingen av effektivare batterier och utbyggnaden av laddstationer för elbilar, vilket i förlängningen skulle bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser. För att få till en förändring av detta krävs att bilhandlares attityder till elbilar förändras. Ett sätt kan vara att fler konsumenter visar intresse att köpa en elbil och på så sätt ger bilhandlare en ekonomiskt incitament att köpa in och sälja eldrivna fordon.

Vår idé

Vi på Robotkvarnen uppmanar alla som besöker en bilfirma och planerar att köpa en bil, oavsett vilken typ av bil man planerar att köpa, att ställa en enkel fråga till bilhandlaren: ”Kan man möjligtvis köpa en elbil här?”. Det är gratis och det går snabbt att ställa den här korta frågan. Det innebär inte att man till slut behöver köpa en elbil. Givetvis är det av ekonomiska eller praktiska skäl fortfarande svårt för många att investera i en elbil, och Robotkvarnen dömer absolut inte någon som köper en fossildriven bil. Men förhoppningsvis kan vi tillsammans påverka utvecklingen i en positiv riktning så att fler har möjlighet att göra ett klimatsmart val i framtiden. För att denna kampanj ska få stort genomslag och effekt krävs att så många som möjligt är med på den. Så dela gärna det här inlägget i sociala medier och de kanaler ni känner till!

Kommentera gärna nedan om ni har andra idéer, erfarenheter eller tankar kring den här kampanjen!

Vill du som är mellan 4 och 18 lära dig mer om grön energi och experimentera med förnybara energikällor? Våra robotworkshops i Mölndal har ett miljöfokus och är gratis att delta i!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *