Initiativ

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG)

6 smarta och enkla tjänster som förbättrar världen

År 2015 satte världens nationer upp ett ambitiöst men högst realistiskt mål att uppnå en hållbar global utveckling. Målen är 17 till antalet och ska vara uppfyllda till år 2030. Robotkvarnen och initiativtagarna WeLoveU Foundation stödjer målen för hållbar utveckling och strävar efter att bidra till att uppnå dem. Vi tror att innovation och hållbar…

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Många bilhandlare säljer hellre fossildrivet Enligt en artikel av The Guardian, som har sammanställt data från en EU-studie, är utsläppen av växthusgaser från en elbil eller en elhybrid endast cirka två tredjedelar av motsvarande utsläpp från en bil som går på fossilt bränsle. Detta gäller när elen som driver elbilen har producerats i ett oljekraftverk! …

Kan man möjligtvis köpa en elbil här? Läs mer »