Mijö och klimat

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG)

6 smarta och enkla tjänster som förbättrar världen

År 2015 satte världens nationer upp ett ambitiöst men högst realistiskt mål att uppnå en hållbar global utveckling. Målen är 17 till antalet och ska vara uppfyllda till år 2030. Robotkvarnen och initiativtagarna WeLoveU Foundation stödjer målen för hållbar utveckling och strävar efter att bidra till att uppnå dem. Vi tror att innovation och hållbar…

Kan vi förhindra klimatförändringarna

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna?

Ett av Robotkvarnens och WeLoveU Foundations mål är att verka för att att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi rekommenderar alla att lyssna på den här podcasten (på engelska) från Future of Life Institute, som tar upp en hotet från den globala uppvärmningen som mänskligheten står inför, och om och hur vi kan avvärja …

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna? Läs mer »