Om projektet Robotkvarnen

Ett samarbetsprojekt

för framtidens generationer

Robotkvarnen är ett initiativ av Designera och International WeLoveU Foundation som startade sommaren 2018. Tanken är att erbjuda en möjlighet för alla barn i Göteborgsområdet möjlighet att lära sig bygga, programmera och använda robotar redan från en ung ålder. Inspirationen kommer från WeLoveU Foundations grundare Zhang Gil-jahs exempel att dela med sig och hjälpa behövande i sin närhet genom frivilligarbete.

Vi tror att det bästa sättet att lära sig att programmera är att göra resultatet av programmeringen mindre abstrakt. Att programmera en robot som rör sig och utför uppgifter framför ens ögon ger omedelbar respons på hur ens kod eller program fungerar. Det har visat sig i undersökningar att speciellt flickor kan få mer självförtroende vad gäller programmering och teknik vid användning av robotar. Detta tror vi kan förebygga ojämställdhet inom IT-branchen och få fler tjejer att välja yrke inom programmering!

Från och med hösten 2018 ingår det i grundskolans läroplan att elever ska lära sig programmering redan i första klass. Samtidigt finns det en stor brist på kompetens och vana bland lärare och föräldrar att lära ut programmering. Och det kan kosta en hel del pengar både för förskolor, skolor och föräldrar att investera i nödvändig utrustning, som t.ex. robotbyggsatser, datorer eller annan materiel. Det är inte heller alla som har möjligheten att sätta sig in i bästa pedagogiska metoder eller avsätta de tidsresurser som ämnet förtjänar. 

Robotkvarnen är en resurs för att erbjuda samhället gratis kunskap, handledning och utbildningsmateriel inom robotinnovation, programmering och maskininlärning.

Vi verkar för ofarlig användning

Förhindra utveckling av mördarrobotar

Robotkvarnen verkar för en positiv utveckling av artificiell intelligens och robotik. Med andra ord arbetar vi för att tekniken ska användas för goda ändamål som bl.a. miljövänlig teknik, katastrofhjälp och hälsovård. Robotkvarnen ska motarbeta destruktiv utveckling och användning av robotar, som att programmeras till vapen för att skada människor. Vi tror att en ökad kunskap om tekniken kan ge ökad medvetenhet om problemen, riskerna och moraliska dilemman vi står inför vad gäller den här tekniken. Vi kan inte förhindra teknologins framsteg, men vi kan göra vårt bästa för att styra den i rätt riktning. Vi stödjer kampanjen Stop Killer Robots och har skrivit på Lethal Autonomous Weapons Pledge.

Vi verkar för hållbar utveckling

Vi stödjer världens gemensamma ansträngningar att minska människans påverkan på klimat och miljö. Samtidigt som vi gör vårt bästa att minska våra egna utsläpp och välja klimatsmarta alternativ, vill vi väcka eftertanke och inspirera deltagare i våra workshops till miljömedvetenhet. Målet är att vår gemensamma kunskap och innovationskraft ska bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle och framtida innovationer inom miljövänlig energiframställning, hushållning av resurser och klimatsmart teknik.

Robotkvarnen verkar precis som initiativtagarna Intl. WeLoveU Foundation för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling i världen (Sustainable Development Goals). Det gör vi till exempel genom att försöka inspirera till innovationer inom hälsa, miljö och hållbar produktion, själva förbruka så lite energi som möjligt och hantera avfall på ett bra sätt, och driva på jämställdhet inom IT-branchen genom att uppmuntra och underlätta för flickor att utforska programmering, robotik och artificiell intelligens.

Här ser du alla mål för hållbar utveckling

De här målen bidrar Robotkvarnen aktivt till

Robotkvarnens mål är att Göteborgsområdet och speciellt Mölndal ska bli det nya Silicon Valley inom robotik, programmering, artificiell intelligens och maskininlärning.

En möjlighet för barn och ungdomar att tidigt få utlopp för sin kreativitet, utbyta idéer och samarbeta med andra är en förutsättning för detta. Vi tillhandahåller utrymme, frivilliga handledare,  utbildningsmateriel och annan utrustning, samt denna hemsida med bokningsystem och andra resurser. Våra unga deltagare står för kreativiteten, idérikedomen, fantasin och skaparglädjen. 

 

Vill du vara med?

Det här projektet är nystartat och det finns mycket att göra. Vi vill gärna samarbeta med företag och eldsjälar i Göteborgsområdet så att vi tillsammans kan satsa på framtidens generationer i Göteborgsområdet!

 

Du kan bidra till projektet antingen genom att finansiera inköp av material, omkostnader och underhåll eller genom att delta som handledare i våra workshops.