SCIENCE

Vetenskap

ENGINEERING

Ingenjörskonst

Bygg en robot workshop

TECHNOLOGY

Teknologi

MATHEMATICS

Matematik

Vad är STEM-utbildning?

STEM-utbildning är idén om att kombinera utbildning inom områdena vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik och lära ut dem integrerat och på ett praktiskt sätt, till skillnad från det traditionella sättet att lära ut dem var för sig och mestadels teoretiskt. Tanken är ofta att väcka ett större intresse för ämnesområdena hos barn och ungdomar, genom att öka förståelsen för hur ämnena hänger samman och hur de påverkar världen omkring oss.

Vi tror att robotar är ett utmärkt sätt att lära sig alla ämnesområdena på ett integrerat och praktiskt sätt. Vetenskapliga ämnen som fysik och kemi genom att man t.ex. får förståelse för hur elkraft från solpaneler och batterier omvandlas till rörelseenergi i roboten. Teknologi genom förståelse för bl.a. program och elkomponenter. Ingenjörskonst genom att sätta ihop olika delar för att få dem att interagera med varandra. Och till sist matematik genom programmeringen, som ofta innebär att man behöver lösa problem genom matematiska algoritmer.