klimat

Kan vi förhindra klimatförändringarna

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna?

Ett av Robotkvarnens och WeLoveU Foundations mål är att verka för att att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi rekommenderar alla att lyssna på den här podcasten (på engelska) från Future of Life Institute, som tar upp en hotet från den globala uppvärmningen som mänskligheten står inför, och om och hur vi kan avvärja …

Podcast: Kan vi undvika de värsta klimatförändringarna? Läs mer »

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Kan man möjligtvis köpa en elbil här?

Många bilhandlare säljer hellre fossildrivet Enligt en artikel av The Guardian, som har sammanställt data från en EU-studie, är utsläppen av växthusgaser från en elbil eller en elhybrid endast cirka två tredjedelar av motsvarande utsläpp från en bil som går på fossilt bränsle. Detta gäller när elen som driver elbilen har producerats i ett oljekraftverk! …

Kan man möjligtvis köpa en elbil här? Läs mer »