Bygg en robot

workshop

En lekplats för framtidens ingenjörer.

mBot robotbyggsats bygg en robot workshop

Börja med att bygga robotbyggsatser som t.ex. mBot enligt instruktioner. Lek med din robot. Programmera den till att utföra olika uppgifter. Snart nog kan du gå vidare med att bygga till egna moduler och funktioner. 

Så småningom kan vi bygga en helt egen robot från grunden genom att löda och skruva ihop kretskort och gammalt skrot. Vi kan använda Raspberry Pi eller Arduino som ”hjärna”. Vi kan bygga på en kamera som ögon och koppla upp den till internet. Möjligheterna är oändliga. 

Bygg en robot workshop

I Robotkvarnens workshop har du tillgång till det utrymme och de resurser du behöver för att utveckla ditt intresse för robotar. Och det bästa av allt är att du kan träffa och jobba med andra med samma intresse. Det gör att ni kan hjälpas åt och lära er av varandra!

STEM-o-meter

Vetenskap
Science
Teknologi
Technology
Ingenjörskonst
Engineering
Matematik
Mathematics

Utvecklingsväg

Obs! Robotkvarnens utvecklingsvägar är endast rekommendationer för att ge dig vägledning. Det är upp till dig att välja din egen väg och egna mål!

Nivå 1

Utforska elkomponenter

Med Neuron och Snap Circuits kan vi få en första inblick i de komponenter eller moduler som en robot kan bestå av, och hur de samspelar. Neuron kan programmeras bara genom att sätta ihop modulerna på ett visst sätt.

Verktyg:

  • Neuron
  • Snap Circuits (kommer i mån av budget)

Ålder: 4 – 12 år

Nivå 1

Nivå 2

Bygg med EdCreate 1

Edison kan byggas på med delar i ett tilläggspaket som kallas EdCreate. Delarna är baserade på LEGO och byggs på samma sätt enligt färdiga instruktioner. På den här nivån bygger vi EdTank och EdDigger. De programmeras med streckkoder.

Verktyg:

Ålder: 6 – 12 år

Nivå 2

Nivå 3

Bygg ihop mBot

mBot är en rullande byggsats som man bygger ihop själv med skruvmejsel och skruv enligt instruktioner. När den är klar kan den köras med fjärrkontroll eller en app.

Verktyg:

Ålder: 7 – 14 år

Nivå 3

Nivå 4

Bygg med EdCreate 2

Vi fortsätter bygga på Edison med EdCreate. Nu bygger vi lite mer avancerade konstruktioner; EdRoboClaw, EdCrane och EdPrinter. De programmeras med EdScratch. eller Ed.Py.

Verktyg:

Ålder: 8 – 16 år

Nivå 4

Nivå 5

Skapa med micro:bit

micro:bit är en liten enkortsdator som du kan skapa nästan vad som helst med. Du kopplar till olika komponenter och bygger t.ex. en bil, en spelkonsol eller ett musikinstrument!

Verktyg:

  • micro:bit (kommer i mån av budget)
  • Tillbehör till micro:bit

Ålder: 8 – 18 år

Nivå 5

Nivå 6

Skapa med Raspberry Pi

Raspberry Pi är en mycket populär liten enkortsdator och är kraftigare än micro:bit. Bara din fantasi sätter gränsen för vad du kan skapa. I brist på egna idéer kan vi också återskapa andras projekt som finns beskrivna på nätet.

Verktyg:

  • Raspberry Pi 3 B
  • Raspberry Pi Zero
  • Tillbehör till Raspberry Pi
  • Allt annat som vi kan använda

Ålder: 16 – 18 år

Nivå 6