workshop

Lär dig programmering med hjälp av robotar.

Vi använder den lilla roboten Edison och mBot för att lära oss programmering, från grundläggande förståelse om programmering till att skriva textbaserad kod. 

Programmera robot - gratis robotprogrammering i Göteborg

För att lära känna Edison kan du programmera den med förinställda program genom att köra den över en streckkod eller mata in färdiga program. Gå sen vidare till blockprogrammering med EdBlocks och skriv till sist mer avancerade program med EdScratch och EdPy, som är en enkel version av Python.

 

Edison är dessutom kompatibel med LEGO, kan prata med andra Edison-robotar och spela melodier! Det gör att det nästan bara är din fantasi som sätter gränsen för vad du kan göra med en Edison.

Den låga kostnaden för en Edison gör att alla deltagare kan ha sin egen robot att jobba med fritt!

Med mBot kan vi lära oss språken mBlock (som liknar det klassiska Scratch), Arduino C och Python.

mBot robotbyggsats bygg en robot workshop

I Robotkvarnens workshop har du tillgång till det utrymme och de resurser du behöver för att utveckla ditt intresse för robotar. Och det bästa av allt är att du kan träffa och jobba med andra med samma intresse. Det gör att ni kan hjälpas åt och lära er av varandra!

STEM-o-meter

Vetenskap
Science
Teknologi
Technology
Ingenjörskonst
Engineering
Matematik
Mathematics

Utvecklingsväg

Obs! Robotkvarnens utvecklingsvägar är endast rekommendationer för att ge dig vägledning. Det är upp till dig att välja din egen väg och egna mål!

Nivå 1

Din första programmering

Vi börjar vår resa i programmeringens värld med att leka med robotar som till stor del är förprogrammerade med enkla funktioner som att gå framåt och svänga. Programmen aktiveras med knapptryckningar.

Verktyg:

  • Doc – den talande roboten

Ålder: 4 – 7 år

Nivå 1

Nivå 2

Programmering med streckkod

Vi lär känna roboten Edison som enkelt kan programmeras med streckkoder, men som kan göra lite mer avancerade saker, t.ex. att väja för hinder eller följa en ficklampa.

Verktyg:

Ålder: 4 – 8 år

Nivå 2

Nivå 3

Moduler och flöde

Med Neuron kan vi få en inblick i de komponenter eller moduler som en robot kan bestå av, och hur de samspelar. Neuron kan programmeras bara genom att sätta ihop modulerna på ett visst sätt.

Verktyg:

  • Neuron

Ålder: 6 – 14 år

Nivå 3

Nivå 4

Programmering med block

Roboten Edison kan programmeras på nätet med ett grafiskt gränssnitt som kallas EdBlocks. Nu börjar vi jobba med datorn och ordnar koden i sekvenser. Nu lär vi känna begrepp som loop och event.

Verktyg:

Ålder: 7 – 12 år

Nivå 4

Nivå 5

Programmering med Scratch

Vi lär känna roboten Edison som enkelt kan programmeras med streckkoder, men som kan göra lite mer avancerade saker, t.ex. att väja för hinder eller följa en ficklampa.

Verktyg:

Ålder: 8 – 16 år

Nivå 5

Nivå 6

Programmering med Ed.Py

Nu börjar vi skriva textbaserad kod och kan styra Edison med större detalj. Detta möjliggör ett mer komplext beteende och vi kan göra fler saker än tidigare. Nu lär vi oss begrepp som syntax, variabel och objekt, och kan börja skriva egna funktioner och klasser.

Verktyg:

Ålder: 12 – 18 år

Nivå 6

Nivå 7

Programmering med Python

Vi bygger vidare på det vi lärt oss genom att programmera i Ed.Py och lär oss det ”riktiga” Python. Detta är ett av de populäraste och mest mångsidiga programmeringsspråken, bl.a. för att det används mycket inom artificiell intelligens. Vi kan använda det till att börja programmera avancerade robotar.

Verktyg:

Ålder: 14 – 18 år

Nivå 7